-

01.11.2005 | 11:45 | Martin | Novinky

Vyšlo OpenBSD 3.8. Všetky detaily a zmeny si môžete pre?íta? na oficiálnej stránke OpenBSD. K dispozícií máme iso obraz sie?ovej inštalácie a oficiálne CD je možné objedna? cez Online obchod.