-

11.11.2005 | 14:38 | Ondrej Hučko | Novinky

Formát dokumentov OpenDocument sa rozširuje do ?ím ?alej, tým vä?šieho po?tu firiem. Trinás? ve?kých spolo?ností ako Oracle, Google ?i Novell na ODF Summite diskutovalo, ako rozšíri? tento formát do podnikovej sféry aj medzi širokú verejnos?.