-

30.11.2005 | 17:04 | Tomáš Srnka | Novinky

Portál slovenskej lokaliza?nej komunity mozilla.sk zmenil svoj šat a bolo pridané diskusné fórum. Oficiálne oznámenie.