-

01.12.2005 | 20:07 | Samuel Cengel | Novinky

Na tejto stránke si môžete pozrie? predstavenie Openoffice.org 2. Stránka obsahuje súbor videí, ktoré ukazujú, ako inštalova? a použiva? tento produkt.