-

03.12.2005 | 20:20 | Ondrej Hučko | Novinky

D?a 5. a 6. decembera, sa SKOSI.org a FFII.org zú?astnia na konferencii E-Business v Európskej Únii, ktorú organizuje Európska Komisia v Cambridge. Hlavné body programu SKOSI: informa?ný stánok, kde sa môžete dozvedie? informácie o vznikajúcej európskej alliancii, IPRED a komunity patente (ktorý otvára zadné dvierka pre software patenty) - prezentácia softwarové patenty a inovácia v EÚ .