-

02.01.2006 | 14:25 | Tomáš Srnka | Novinky

Spolo?nos? TDK za?ala distribúciu Blu-ray diskov s kapacitou 25 a 50 GB. Maximálna rýchlos? zápisu stanovená výrobcom je 72Mb/s. Viac na itnews.sk.