-

11.01.2006 | 20:27 | Ondrej Hučko | Novinky

OSS Alliance sa prihlásila do výberového konania pre NPPG (národný program po?íta?ovej gramotnosti) Ministerstva informatiky ?R s ponukou poskytovania kurzov na OS Linux. Viac na oss.cz.