-

27.01.2006 | 23:55 | YellowZelo | Novinky

Ani sme sa nanazdali a po mesa?nom vývoji bola uvo?nená nová verzia najpoužívanejšieho slobodného 3D grafického nástroja Blenderu, s ?íslom 2.41. Ak je aj pre vás jeho používate?ské prostredie ve?kým strašiakom, ur?ite vám pomôže tento krátky návod alebo jeho stránka vo formáte wiki.