-

06.02.2006 | 11:41 | lzap | Novinky

Únorové ?íslo v?nované palm?m a PDA za?ízením v Linuxu je na stáncích. ?asopis je dostupný také jako PDF v rámci elektronického p?edplatného, stáhn?te si ukázku.