-

08.02.2006 | 22:24 | Stanislav Hoferek | Novinky

Kone?ne vyšla Opera 9TP2. Zmien je množstvo a upgrade ur?ite odporú?am. Zoznam zmien, stiahnu?. Funguje aj ?eština z Opery 8.