-

10.02.2006 | 11:45 | | Novinky

V?era (9.2.2006) vyšla opravená verzia binárnych ovláda?ov ATI, ktoré riešia mnohé závažné chyby z funk?ného h?adiska. Napríklad problém so všetkými módmi obrazovky. Stiahnu? sa dajú z oficiálnej stránky ati.com.