-

14.02.2006 | 21:28 | Ladislav Michnovic | Novinky

"S Firefoxom ako predvoleným prehliada?om nevnucujeme konkrétny prehliada? obyvate?om. Môžu použi? akýko?vek, pokia? dodržuje štandardy W3C." Toto je jeden z argumentov, ako francúzska polícia zdôvod?uje úplný prechod na Firefox. Vnucovanie jedného konkrétneho riešenia, ktoré je navyše za peniaze, do štátnej sféry naozaj nepatrí. Toto by si mali uvedomi? na všetkých úradoch, ktoré sú platené z pe?azí da?ových poplatníkov.