-

28.02.2006 | 14:13 | Vlastimil Ott | Novinky

?tete ?asopis LinuxEXPRES? Potom neváhejte a zú?astn?te se velké ankety o ceny Pendolino stojí, LinuxEXPRES jede. Vyhrát m?žete špi?kovou hru pro Linux, elektronické p?edplatné ?asopisu nebo balí?ek pro váš notebook. Zalistujte tedy v posledním ?ísle nebo si alespo? stáhn?te ukázku a m?žete za?ít vypl?ovat!