-

04.03.2006 | 12:15 | Ondrej Hučko | Novinky

V jadre 2.6.15.5 bolo opravených nieko?ko chýb, ktoré umož?ovali lokálny DoS útok. Viac informácií prináša Secunia.com.