-

14.03.2006 | 17:19 | Ondrej Hučko | Novinky

Jozsef Mak sa na NewsForge zamýš?a nad bitmapovým editorom GIMP, nad jeho používate?ským rozhraním a navrhuje rozdeli? celý projekt do dvoch línií - vytvori? jeden program na web design a druhý na DTP (pod?a vzoru Adobe - ImageReady a Photoshop). Celý ?lánok (EN).