-

16.03.2006 | 13:49 | | Novinky

V sú?asnosti sa, žia?, dejú aj negatívne ?iny, ktoré dos? nepríjemne ovplyv?ujú svet Linuxu a jeho vývoj. Firma Mandriva prepustila z ekonomických dôvodov 20 zamestnancov vrátane spoluzakladate?a Gaela Duvala, ktorý podá na spolo?nos? Mandriva aj žalobu. Komentár pána Duvala nájdete na zdnet.com.