-

24.03.2006 | 16:34 | Ondrej Hučko | Novinky

Šéf spolo?nosti Novell Jack Messman sa na konferencii BrainShare v Salt Lake City vyjadril, že sú pre? ?asy, ke? hlavným dôvodom prechodu na Linux bola cena. Teraz sú to aj stabilita, spo?ahlivos?, bezpe?nos? a výkon. Celé interview si môžete pre?íta? na vnunet.com (EN), alebo vypo?u? MP3 záznam. Nieko?ko najzaujímavejších odpovedí si môžete pre?íta? v ?eštine na lbw.cz.