-

03.04.2006 | 14:58 | lzap | Novinky

Dubnové ?íslo ?asopisu LinuxEXPRES doznalo menších zm?n v designu. Je v?nováno virtualizaci a emulaci: XEN, VMware, WINE, Dosbox, Atari nebo souborovým systém?m pomocí cloop za?ízení. Ukázka ?ísla ve formátu PDF.