-

03.04.2006 | 22:11 | marfo | Novinky

Firma Novell vypísala anketu pre používate?ov Linuxu, ktoré komer?né programy by sa pod?a ich názoru v tejto systémovej platforme hodili a ktoré sa výrobcovia dosia? nerozhodli preportova?. Novell sa zaviazal pri tom pôsobi? na príslušných výrobcov, aby prijali patri?né kroky u programov, ktoré v ankete získajú najviac hlasov. Používatelia možu nahlasova? i nieko?ko kandidátov (na zvlaštnych formulároch). V podstate nie je príliš ?ažké si domyslie?, ktoré programy sa umiestnia na ?ele. Zaujímavé môže by?, ako sa bude Novellu dari? presvied?a? ich výrobcov. Držíme palce.

    • anketa 07.04.2006 | 14:54
      marfo   Návštevník
      Do ankety sa mozete zapojit aj vy. Je to na vas co bude potom preportovane.