-

10.04.2006 | 15:34 | dobinko | Novinky

Snaha o stretnutie používate?ov Linuxu i Nelinuxu, debaty, témy, pomoc. Prí??e! Viac info na cvcpart.edu.sk (prihláška).