-

19.04.2006 | 22:33 | Ondrej Hučko | Novinky

Sebastian Trueg, autor známeho napa?ovacieho softvéru K3b, vyhlásil v marci finan?nú zbierku s cie?om vyzbiera? 1000€ na nový po?íta?. Realita pred?ila všetky jeho o?akávania - cie? sa podarilo splni? už v priebehu dvoch dní a do za?iatku apríla, kedy bola zbierka ukon?ená, sa vyzbieralo takmer 4900€. Komunita vie by? ve?mi štedrá :). Sebastian Trueg však s?úbil v blízkom ?ase odmenu pre všetkých - K3b 1.0 :).

    • nalepky 24.04.2006 | 09:12
      Avatar Linux Mint 18  Návštevník
      • Príspevok bol vymazaný.