-

02.05.2006 | 23:12 | Vlastimil Ott | Novinky

Dnes vychází nové ?íslo ?asopisu LinuxEXPRES, které se v?nuje bezpe?nosti. M?žete si p?e?íst, jak správn? za?ít s SSH, jak zneškodnit disk nebo jak si ohlídat pracovní prostor zam?stnanc? pomocí kamer. V neposlední ?ad? se texty v?nují GNOME, makroprocesoru m4 nebo vývoji jaderných modul?. Ukázkových deset stran ve formátu PDF.