-

07.05.2006 | 01:35 | NasaK | Novinky

Slovenskí Kubuntisti majú kone?ne svoje fórum, kde môžu zdie?a? svoje problémy s ostatnými z komunity. Neváhajte a pridávajte!