-

10.05.2006 | 16:55 | Patrik Pomichal | Novinky

V?era vyšla nová stabilná verzia systému na podporu tla?e CUPS. Ide o verziu 1.2.0, ktorá obsahuje viac ako 90 noviniek. Novinkami sú pridanie podpory pre IPv6, LDAP, SNMP, notifikácia stavu na e-mail, prepracované webové prostredie na administráciu, viac podporovaných tla?iarní, kompletná lokalizácia, preh?adnejší pomocník z možnos?ou vyh?adávania, zvýšený výkon, at?. Kompletný zoznam vylepšení najdete na stránke projeku.