Add-on .NET Framework Assistant od Microsoftu zmiatol Mozilla/Firefox

19.10.2009 | 14:16 | dodoedo | Novinky

Doslova rozruch spôsobilo add-on .NET Framework Assistant (doplnok prehliadača Firefox, napísaný a distribuovaný Microsoftom). Nielen svojou nemožnosťou ovplyvniť jeho inštaláciu alebo nebodaj odinštalovať pomocou Firefox-manažéra doplnkov, ale objavením sa bezpečnostného Bug 522777. Mozilla/Firefox okamžite tento doplnok dalo na "blocklist" s čím Microsoft súhlasil. Potom zase Microsoft uviedol, že doplnok nie je vektorom predmetnej zraniteľnosti, ale za to môže (systémová) zraniteľnosť IE (CVE-2009-2529), ktorá je vraj ošetrená cez MS09-054 update, určeného pre IE (!). Daný doplnok by mal byť už zase uvoľnený z add-on blocklist. V týchto súvislostiach sa javí doporučenie, používať na citlivé finančné operácie linuxové LiveCD ako veľmi múdre.