Add-on pre Firefox obsahovali nebezpečný kód

16.07.2010 | 12:29 | dodoedo | Novinky

Mozilla oznámilo, že 2 rozšírenia pre Firefox, jedno s názvom "Mozilla Sniffer" (obsahovalo malware) a druhé s názvom "CoolPreviews 3.0.1" (obsahovalo bezpečnostnú zraniteľnosť), pozostávali podľa bezpečnostných šetrení z nebezpečného kódu. Prípadným užívateľom nebezpečného rozšírenia "Mozilla Sniffer", ktorí by mali obdržať oznam o jeho odinštalovaní sa zároveň dôrazne doporučuje zmena ich hesiel, pretože tieto mohli byť potenciálne zaslané tretej strane.