Adobe vydalo open source písma Source Sans Pro (licencia OFL 1.1)

06.08.2012 | 13:37 | dodoedo | Novinky

Adobe vydalo open source písma Source Sans Pro (zatiaľ iba Latin) pod licenciou OFL 1.1. Stiahnutie .zip súboru v odkaze tamtiež.