AI research Text-to-3D a Make-A-Video

30.09.2022 | 11:01 | Miroslav Bendík | Zaujímavý článok

Boli zverejnené články k AI modelom Text-to-3D (Google) a Make-A-Video (Meta).