AI research Text-to-3D a Make-A-Video

Boli zverejnené články k AI modelom Text-to-3D (Google) a Make-A-Video (Meta).