Ako sa dá rozvrátiť Secure Boot zabezpečenie pomocou funkcie kexec

04.12.2013 | 12:09 | dodoedo | Novinky

kexec je funkcia jadra Linux, ktorá umožňuje bootovanie náhradného jadra za behu. Matthew 'mjg' Garrett podáva stručné vysvetlenie toho, ako sa dá rozvrátiť Secure Boot zabezpečenie pomocou funkcie kexec. Root totiž umožňuje boot napríklad aj modifikovaného Windows kernelu, bez prezradenia porušenia pravidiel Secure Boot (podpísané ovládače a pod.), čo by malo v prípade normálneho bootovania so Secure Boot za následok okamžité zastavenie bootovania. A to je aj dôvod, prečo je funkcia kexec zakázaná na Fedore Linux, keď je zapnuté Secure Boot.