Ako vlastne funguje ALU v microprocesore 8085

29.01.2013 | 11:18 | dodoedo | Novinky

Aritmeticko-logická jednotka (skrátene ALU podľa anglického "arithmetic logic unit") je centrálna časť procesora (CPU), v ktorej sa vykonávajú základné aritmetické a logické operácie s číslami: sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, logický posun, negácia, komplement, atď. Pozrite si vysvetlenie, ako vlastne funguje takéto ALU v mikroprocesore 8085.