Algoritmus Polaris načíta stránky rýchlejšie

11.03.2016 | 09:10 | LUcoRP | Zaujímavý projekt

Výskumníci z MIT a Harvardu vyvinuli algoritmus Polaris, vďaka ktorému je možné načítať webové stránky rýchlejšie až o 34%. Jedná sa o dynamický plánovač napísaný v JavaScripte, ktorý beží na strane klienta a vyhodnocuje závislosti, podľa čoho určuje, ktoré dotazované objekty nahrávať.    

Zdroj: Root.cz