?alšia verzia Syllable OS

11.11.2006 | 22:26 | LukoV | Novinky

Vyšla ?alšia v poradí už 0.6.2 verzia alternatívneho grafického unix-like opera?ného systému Syllable. Obsahuje lepšiu podporu pre SMP, knižnice SDL a podporu read-only súborového systému NTFS. Okrem toho v tejto verzii je aj prepisaná podpora zvukového systému a krajší vzh?ad. Viac informácií sa dozviete na domovskej stránke www.syllable.org.