Ambient backscatter - nová wireless-technológia sa napája z elektromagnetických signálov okolia

14.08.2013 | 11:16 | dodoedo | Novinky

Nová wireless-technológia - "ambient backscatter", ktorú zostrojili pracovníci University of Washington sa napája z energie, ktorú nesú elektromagnetické signály z okolia, takže nepotrebuje energiu z batérie. Technológia pre vzájomnú komunikáciu pri prenose informácie využíva odraz, alebo absorpciu rádiových signálov (TV+celulárne siete) z okolia.