AMD prináša na trh low-power chipy

29.05.2013 | 11:03 | dodoedo | Novinky

Spoločnosť AMD koriguje svoje plány a predsa len prináša na trh aj low-power x86-chipy, určené pre úsporné, low-power AMD servery. Opteron server chipy X2150 a X1150 patria do kategórie 4-jadrových chipov (s jadrom Jaguar). Najnovšie AMD low-power chipy - Kyoto sú určené pre web hosting a cloud nasadenia (budú v Hewlett-Packard Moonshot 'dense'-serveroch).