AMD rozmýš?a nad open-source ovláda?mi pre ATI

10.08.2006 | 21:55 | | Novinky

Predstavitelia AMD sa vážne zamýš?ajú nad open-source ovláda?mi grafických kariet ATI. Viac informácií nájdete na infoworld.com.