Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti požiadalo Mozilla odstrániť "MafiaaFire" doplnok pre Firefox

06.05.2011 | 14:38 | dodoedo | Novinky

Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS) kontaktovalo Mozilla a požiadalo odstrániť "MafiaaFire" doplnok (Add-on) pre Firefox prehliadač. ICE vyšetrovacia jednotka, pôsobiaca v rámci DHS údajne zistila, že "MafiaaFire" doplnok obchádza zákaz domény, ktorý DHS prikázalo voči viacerým doménovým menám. "MafiaaFire" doplnok, (rovnako ako niekoľko ďalších podobných "Add-on" dostupných prostredníctvom Add-onMozilla) presmeruje užívateľa z jedného doménového mena na iné, čo je podobné email-službe preposielania pošty. V tomto prípade išlo o presmerovanie prevádzky zo zhabaných domén do iných domén, pričom zadržané domény (doménové mená) boli údajne použité bez povolenia profesionálneho športu a iných médií, pre prenos špecifického obsahu (chráneného autorskými právami). Mozilla nepovažuje tento (a jemu podobné) doplnok za protiprávny a postráda relevantný rozsudok súdu, v zmysle čoho poslalo pre DHS niekoľko otázok.