AMSS: nová bezpečnostná služba, ponúkaná Asociáciou štandartov IEEE

02.07.2014 | 10:41 | dodoedo | Novinky

AMSS (IEEE Anti-Malware Support Service) je nová bezpečnostná služba, ponúkaná medzinárodnou profesijnou asociáciou štandardov IEEE (v rámci programu Industry Connections). AMSS zatiaľ pozostáva z dvoch služieb - Clean File Metadata eXchange (CMX) a Taggant System, plánujú sa ďalšie. Služba CMX poskytuje v reálnom čase informácie o bezpečných ("pravých") súborov pomocou metadát, ako sú hash, názvy súborov, cesty adresárov, podpisy, a verzia informácií predložených poskytovateľmi softvéru. Služba Taggant System pridáva kryptograficky zabezpečenú značku do zabaleného obfuskovaného súboru, slúžiacu aj na zistenie konkrétneho užívateľského licenčného kľúča, použitého útočníkom na zabalenie falošného súboru s malware (pre blacklisted účel).