AncientFS - open-source MacFUSE file systém

18.12.2008 | 12:45 | dodoedo | Novinky

Na základe uvoľnenia MacFUSE 2.0, jeho autor Amit Singh teraz dal do rúk Mac užívateľom nástroj AncientFS. Veľmi dôležitý nástroj AncientFS je vlastne open-source súborový systém, využívajúci MacFUSE (analógia linux FUSE). Umožňuje primontovanie (v read-only móde) zastaralých zásobníkov Unixových dát, ako sú: file system disk images, tape images, incremental file system dumpy, tape archívy, a archívy knižníc. Viac informácií ohľadom typov podporovaných FS prináša tento blog.