Android SDK bolo portované do FreeBSD

19.01.2010 | 12:51 | dodoedo | Novinky

Android SDK framework bolo portované do FreeBSD 8.0-RC1, pričom ako zdrojový kód pre kompiláciu sa použil Git repozitár Android. Stiahnutie SDK snapshot z domovskej stránky projektu a tamtiež stiahnutie snapshot programovacieho jazyka Simple, ktorý sa používa na kompiláciu aplikácií pre Android. Vysvetlenie pojmu snapshot vo FAQ.