Apache Hadoop 2.0™ - nová generácia open-source architektúry pre dátové objemy petabytes a viac

22.10.2013 | 11:50 | dodoedo | Novinky

Projekt Apache Hadoop™ bol na začiatku zrodený z potreby indexácie prúdov I-net dát (rádovo petabytes a viac). Ako základ vytvorenia tohoto open-source software frameworku, projekt Apache Hadoop použil koncept vtedajšieho Google MapReduce framework. Nová generácia Apache Hadoop 2.0 je teraz už prakticky open-source platformou pre takzvané 'Data Lakes' v priemyselných spoločnostiach a na I-nete - čiže 'go-to' framework pre nasadzovanie veľko-objemových, dátovo-náročných riešení pri paralelnom prepojení množstva počítačov napr. vo firemnom združení, podľa vzoru strojov Google systémov.