Apache Software Foundation rezignovalo na členstvo vo výbore pre Java Community Process

09.12.2010 | 23:02 | dodoedo | Novinky

Apache Software Foundation (ASF) rezignovalo na členstvo vo výbore pre Java Community Process (JCP), ktorého členom bolo viac ako 10 rokov a podieľalo sa na tvorbe a realizácii veľkého počtu špecifikácií pre platformu Java. Rozhodnutie o rezignácii bolo vykonané na základe výsledkov hlasovania o Java 7 a 8. ASF zdôraznilo, že súčasné JCP prestalo vyvíjať otvorené špecifikácie, a výkonný výbor nemá žiadnu skutočnú moc v rozhodovaní o vývojovej platforme.