Apache Traffic Server v3.0.0 pre cloud computing

15.06.2011 | 21:02 | dodoedo | Novinky

The Apache Software Foundation (ASF) včera uvoľnilo open-source riešenie Apache Traffic Server v3.0.0. Spomínané Apache Traffic Server predstavuje cloud computing "edge" službu, ktorá dokáže spracovať všetky požiadavky do a z cloud, pozostavajúce zo statického obsahu (obrázky, JavaScript, CSS, HTML súbory) a z požiadaviek na presmerovanie dynamického obsahu na web servere typu Apache HTTP serverov. V reálnej prevádzke to potom znamená obslúžiť stovky terrabajtov dát, čo sa očakáva aj od nového Apache Traffic Server v3.0.0.