Apple Inc. a Google Inc. Motorola Mobility sa dohodli urovnať všetky spory medzi nimi, týkajúce sa patentov ohľadom smartphone technológie

18.05.2014 | 13:35 | dodoedo | Novinky

Spoločnosti Apple Inc. a Google Inc. Motorola Mobility sa dohodli urovnať všetky spory, týkajúce sa patentov medzi nimi ohľadom smartfónových technológií. Táto dohoda neobsahuje krížovú licenciu na ich patenty. Nevyzerá, že táto dohoda sa vzťahuje aj na Apple spor proti spoločnosti Samsung Electronics Co Ltd. Zároveň sa Apple a Google sa dohodli aj na spolupráci v špecifických oblastiach patentovej reformy. Počkáme, uvidíme.