Apple vydalo svoju správu o transparentnosti

06.11.2013 | 11:08 | dodoedo | Novinky

Spoločnosť Apple vydala, podľa vzoru spoločností Google, Facebook a Twitter (ktorí tak už urobili), svoju správu o transparentnosti (pdf). Takáto správa (transparency report) má za účel legálne informovať príslušných zákazníkov o požiadavkách poskytnúť vládnym štruktúram info o takomto zákazníkovi/užívateľovi, a to na základe súdneho príkazu. Apple na to použilo novú legálnu taktiku “warrant canary", kde sa zohľadňuje požiadavka podľa 'Section 215 of the USA Patriot Act' . Vo vydanej Apple správe nie je ale pokrytá takáto vládna požiadavka podľa 'Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) Amendments Act' pre potreby PRISM špionáže.