A.R.E - Android Reverse Engineering Virtual Machine

02.11.2011 | 11:17 | dodoedo | Novinky

A.R.E je virtuálny stroj (VM) pre Android reverzné inžinierstvo. A.R.E. je "VirtualBox-ready" a zahŕňa v sebe najnovšie nástroje na analýzu Android malware (Androguard, Android, sdk/ndk, APKInspector, Apktool, Axmlprinter, Ded, Dex2jar, DroidBox, Jad, Smali/Baksmali). Vzhľadom na pravdepodobný exponenciálny nárast mobilného malware, ponúka nástroj A.R.E. príležitosť na testovanie, analýzy a učenie sa. Stiahnutie A.R.E.- súboru Android.tar.gz.