ART - nové runtime v Android pravdepodobne čoskoro nahradí Dalvik

11.11.2013 | 11:07 | dodoedo | Novinky

Dalvik je štandardné runtime v Android OS, v ktorom bežia súčasné Android apps. Android Runtime (ART) je nové runtime v Android, ktoré Google vyvíja v tichosti už asi 2 roky. ART pravdepodobne čoskoro nahradí Dalvik, dosiahne sa tým zrýchlenie behu aplikácie, ale aj väčšia zviazanosť s konkrétnym hardvérom prístroja. ART totiž používa 'Ahead Of Time' (AOT) namiesto JIT kompilátoru. AOT kompilátor prekladá bytecode aplikácie do strojového kódu ihneď, pri prvej inštalácii aplikácie v zariadení. Medzi určité nevýhody patrí fakt, že plne zostavený strojový kód zvyčajne skonzumuje o 10% - 20% viac úložného priestoru ako bytecode a prvá inštalácia robustnejšej aplikácie do zariadenia s ART zaberie pochopiteľne viac času. Už teraz napríklad vývojárske nastavenie možnosti 'Select Runtime' v zariadení Nexus 5, umožnuje vybrať si ako runtime práve spomínané ART.