Automatizovaný "SQL injection" útok postihol viac ako 600 tis. Web serverov

03.04.2011 | 23:54 | dodoedo | Novinky

Vzhľadom na ten fakt, že automatizovaný "SQL injection" útok postihol viac ako 600 tis. Web serverov po celom svete sa doporučuje všetkým správcom a vlastníkom Web serverov minimálne skontrolovať, či ich Web stránky neobsahujú injektované JavaScript tags obsahujúce odkazy typu <script src=http://lizamoon.com/ur.php></script>.