Badlock - zraniteľnosť v Samba a SMB

25.03.2016 | 05:31 | LUcoRP | Bezpečnosť

Vývojár Stefan Metzmacher, pracujúci na projekte Samba, odhalil bezpečnostnú chybu označenú ako Badlock. Detaily zraniteľnosti budú odhalené 12. Apríla, aby mali vývojári dosť času na spravenie záplat.

Podľa stránky venovanej tejto zraniteľnosti sa chyba netýka iba Samby, ale aj samotného protokolu SMB.

Zdroj: Eweek.com