Beta vydanie KDE 4.11 Beta prináša vo KWin ako back-end experimentálne Wayland

12.06.2013 | 11:28 | dodoedo | Novinky

Beta vydanie KDE 4.11 Beta prináša vo svojom Správcovi okien KWin ako 'back-end' práve experimentálne Wayland, pričom však toto experimentálne 'back-end' neumožňuje spravovať Wayland-klientov, ale využíva iný Wayland-kompozítor na zrenderovanie objektu. Takto je vytvorená štruktúra, pozostávajúca z Wayland system-kompozítora a KWin, ktorá - ako celok - beží ako Wayland session-kompozítor (Wayland-kompozítor užívateľského sedenia).