Bezpečnosť v novom Google Chromium OS

26.11.2009 | 12:41 | dodoedo | Novinky

V súvislosti s uvedeným nového Google Chromium OS, bol zverejnený základný dokument, popisujúci východiska pre viac-úrovňovú bezpečnosť Chromium OS a jednotlivé bezpečnostné princípy, použité v Chromium OS. Spomedzi nich vyberáme princíp, že "perfektné" riešenie je horšie, ako kombinácia viacerých "dobrých" riešení. Ďalší princíp poníma bezpečnosť ako viac-úrovňový systém, tvorený zo zabezpečenia (zosilnenia) samotného systému. odizolovania účtu užívateľa odo zvyšku OS, znemožnenia utajenia prítomnosti útočníka alebo ním vyvolaných zmien. S tým súvisí aj snaha, neurobiť z užívateľa málo-informovaného obetného baránka na surovom a nebezpečnom Web-e. Oplatí sa prečítať si celý tento dokument, lebo niektoré ďalšie informácie uvádza aj v odkazoch v texte.